Projektová dokumentace

Zhotovení zkrácené projektové dokumentace pro účely vyřízení hypotečního úvěru

Zkrácená projektová dokumentace, sloužící bance jako podkladový materiál pro přiznání hypotečního úvěru na stavbu domů, je vyhotovena naši projekci do 14 dní

Zhotovení plné projektové dokumentace pro vyřízení stavebního povolení, a pro výstavbu rodinného domu

Projektová dokumentace, je dokumentací sloužící k vyřízení stavebního povolení (rodinné domy se zastavěnou plochou nad 150 m2), popř. ohlášení (rodinné domy se zastavěnou plochou do 150 m2) a následně sloužící jako podkladový materiál pro výstavbu rodinného domu.

Při vypracování projektové dokumentace se prověřují vztahy mezi stavbou a jejím okolím z ohledů vlastnických práv, požadavků zvláště chráněných zájmů státu, požadavků občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivů stavby do prostředí. V dalších fázích se prověřují vlastnosti stavby z hlediska jejich bezpečnosti, odolnosti, prostorového uspořádání a technické vybavenosti. Protože jsou současné stavby obvykle dosti složitými soustavami struktur stavebních a technických, je proces jejich přípravy i konečné dokumentace sledován jak ze strany veřejných orgánů (stavební úřady, orgány ochrany zdraví, bezpečnosti, kultury a přírody) tak ze strany jejich pořizovatelů (důvody ekonomiky výstavby a provozu) na základě formálně ustálených požadavcích na vybavenost a obsah jednotlivých částí projektů.

Projektová dokumentace je doplněna o projekt osazení na konkrétní pozemek a napojení na inženýrské sítě, popř. další náležitosti stanovené příslušným stavebním úřadem a dotčenými orgány. Při osazování je nutné posoudit specifické vlastnosti pozemku, např. zvýšený výskyt radonu, poddolované území, atd.

Rozhodně se vyplatí navštívit příslušný stavební úřad, kde lze zjistit, zda zákonem stanovená pravidla pro využití parcely nejsou upravena či omezena místními vyhláškami.

Naše projektová dokumentace obsahuje:

  • Projekt domu,
  • Studie domu,
  • Pohledy,
  • Inženýrské sítě – přípojky,
  • Osazení domu na parcele,
  • Průkaz energetické náročnosti
  • Vyřízení stavebního povolení
Napište nám

V případě, že jste nenašli všechny důležité informace, které byste chtěli
vědět, neváhejte nám napsat a my váš dotaz zodpovíme co nejdříve.


Označené* položky jsou povinné.

Volejte - Pokud chcete rychlejší reakci, neváhejte nám zavolat: (+420) 775 611 422